MAP

Partneři

06. 09. 2016

Strategický rámec MAP pro ORP Přerov je vystavený k připomínkování

V rámci projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov se dokončuje příprava Strategického rámce MAP pro ORP Přerov, jehož součástí jsou Investiční priority.

 

Dokument k připomínkování vč. listu připomínek je přístupný na: mapprerovsko.cz.

Připomínky je možné zasílat do 12. 9. 2016.

 

Místní akční plán je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.