MAP

Partneři

12. 09. 2016

Strategický rámec MAP pro ORP Holešov vystavený k připomínkování

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov se dokončuje příprava Strategického rámce MAP pro ORP Holešov, jehož součástí jsou Investiční priority.

 

Dokument k připomínkování vč. listu připomínek je přístupný na: https://mikroregionholesovsko.cz/aktuality-map

Připomínky je možné zasílat do 14. 9. 2016 do 18:00 hodin.

Místní akční plán je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.