MAP

Partneři

Strana - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Zobrazit po: 8 - 16 - 24 -
32

30. 10. 2016

V 9. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

- Národní konference VENKOV 2016: Podpora obcí a spolků v PRV, dobrá škola, rodina a RUD

- Do vedení krajů lidé zvolili 675 zastupitelů

- Národní síť MAS intenzivně řeší zpoždění hodnocení SCLLD, stanovy a novou propagaci

- 46. Den malých obcí – tradičně v Prostějově, v Praze na novém místě

- Manifest Evropského venkovského parlamentu

- Starostové protestovali proti OSA v ulicích i ve sněmovně

- Díky novele stavebního zákona by mělo být řízení rychlejší

- MMR opět podpoří rozvoj regionů. Do krajů půjde přes miliardu korun

25. 09. 2016

V 8. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

- Vesnicí roku 2016 je valašská Kašava. Obec ze Zlínského kraje vyhrála již popáté

- Projekt Pošta Partner se mění na základě dohody České pošty s organizacemi hájícími města a obce

- Program Národní konference Venkov 2016 – Litoměřice 20. – 21. října

- Večer venkova na Zemi Živitelce nabídl i „ochutnávku“ regionů

- Díky anketě jsme vytvořili zásobník námětů, říká Dušan Lederer, starosta Větřkovic a předseda moravskoslezského SPOV

- Přehled aktivit NS MAS kvůli vleklému zpoždění hodnocení strategií CLLD

- Nový projekt SMO: Centra společných služeb (CSS): Obce chtějí společně nejvíc řešit dotace

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_8-2016

12. 09. 2016

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov se dokončuje příprava Strategického rámce MAP pro ORP Holešov, jehož součástí jsou Investiční priority.

 

Dokument k připomínkování vč. listu připomínek je přístupný na: https://mikroregionholesovsko.cz/aktuality-map

Připomínky je možné zasílat do 14. 9. 2016 do 18:00 hodin.

 

Místní akční plán je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

06. 09. 2016

V rámci projektu Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov se dokončuje příprava Strategického rámce MAP pro ORP Přerov, jehož součástí jsou Investiční priority.

 

Dokument k připomínkování vč. listu připomínek je přístupný na: mapprerovsko.cz.

Připomínky je možné zasílat do 12. 9. 2016.

 

Místní akční plán je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

16. 05. 2016

V 5. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

- 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
- Odborníci na pozvání SPOV v Senátu debatovali o erozi půdy: Auto z půjčovny nikdo nemyje
- Snažíme se iniciovat aktivity pro periferní oblasti, říká Radan Večerka, ze SPOV Karlovarského kraje
- Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT k MAPům vzdělávání
- NS MAS uzavřela memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu
- Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
- Obcím z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
- Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
- Na ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. Zájem dvojnásobně překonal alokaci

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_5-2016

11. 04. 2016

V 4. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

- Tři organizace samospráv požadují významné posílení rozpočtů obcí. Debyrokratizací země

- Přihlaste se do Vesnice roku 2016

- Naší velkou výhodou je 100 milionů z POV, to jiné kraje nemají, říká Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl a předseda SPOV Jihočeského kraje

-Valná hromada NS MAS: Musíme být aktivnější v podávání žádostí o podporu strategií regionů

- Recept na budoucnost rozvoje měst přinesla Pražská deklarace schválená během Evropského Habitatu

- Obce: Do regionů by mělo jít víc peněz na cestovní ruch z národních zdrojů

- Agrární spolky: Dotace z PRV stále neslouží primárnímu účelu. Více se podporuje průmyslové zemědělství

- Počet rozpracovaných pozemkových úprav se zvýšil téměř o 320 %

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_4-2016

04. 04. 2016

Místní akční skupina - Partnerství Moštěnka, o.p.s., přijala v Programu podpory spolků – propagační akce MAS 2016 celkem 33 žádostí o podporu místních akcí v celkové výši požadované dotace 230 490 Kč. Zájem žadatelů je proti částce určené na program více než dvojnásobný. Dne 31. března 2016 se sešla výběrová komise MAS-PM, která vybrala k podpoře celkem 30 žádostí v souhrnné výši dotace 100 000 Kč. Rozhodnutí výběrové komise potvrdila Správní rada. Seznam podpořených projektů najdete v příloze.

31. 03. 2016

Představujeme Vám předpokládaný plán výzev administrovaných MAS - Partnerství Moštěnka v letech 2016-2017 v rámci programových rámců Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program Zaměstnanost (OPZ). Přesné termíny vyhlášení výzev budou upřesněny po schválení strategie MAS, předpoklad od září-říjen 2016.  Harmonogram výzev najdete v příloze. V případě zájmu o další informace či o konzultaci konkrétního projektového záměru se obraťe na kancelář MAS.

21. 03. 2016

V 3. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

- Kdo letos vyhraje titul Vesnice roku? Začíná 22. ročník

- Spolek se v únoru zaměřil na Evropský venkovský parlament. V březnu jednal na Dni malých obcí

- NS MAS řešila na základně vnitřního průzkumu nové stanovy

- MŽP hodlá zvýšit poplatky za vodu a odpady. Podle SMS je to skryté zdanění a povede k růstu chudoby

- Snižme administrativu a řešme nezaměstnanost, zaznělo na setkání SMO

- Neochota k řešení situace farem na horách vyústila v další rozkol v Agrární komoře

- Hrajete? Zpíváte? Tančíte? Pořádáte akce? Přihlaste se do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby!

- Je kohezní politika v ohrožení? Ministryně Šlechtová razila cestu miliardám po roce 2020

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_3-2016

01. 03. 2016

Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka počtvrté vypsala výzvu Programu podpory spolků pro místní spolky a sdružení. MAS podpoří vybrané žádosti zaměřené na společenské, kulturní, sportovní a volnočasové akce pořádané na jejím území v období květen – říjen 2016. Je možno žádat podporu ve výši 3–8 tisíc korun. Na své akci budou příjemci podpory propagovat MAS. Uzávěrka příjmu žádostí je 23. března 2016.

28. 02. 2016

V 2. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

- Spolek se prezentoval na Regiontouru 2016 v Brně. Křtila se nová kniha Venkovské stavby     

- Někdy mám pocit, že chodím pořád dokola jako kočka za ocasem, říká v rozhovoru předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala

- Lednová schůze Spolku: rozpočtové určení daní, příprava semináře o půdě, odpady

- Výbor NS MAS posoudil výstupy projektu SMS o spolupráci obcí na platformě MAS, řešil pravidla CLLD i venkovský parlament

- ROK ŘEMESEL: Asociace malých a středních podniků a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle

- Národní dotační programy MMR ČR přijaly tři tisíce žádostí za 2,2 miliardy

- Nový program MZe/SZIF „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova"

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_2-2016

24. 01. 2016

V 1. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

- Verdikt senátorů k RUD šokoval starosty. Novela rozpočtového určení daní neprošla o jeden hlas. Přijatý návrh obce poškodí

- Spolek po valné hromadě mezi hlavní úkoly zařadil opět RUD, pošty či uspořádání semináře Tvář venkova

- Soutěž Vesnice roku naplňuje dávné sny o venkovu

- Výbor NS MAS se na základě jihočeské výzvy zabýval zejména předfinancováním činnosti MAS

- 140 MAS podalo žádost o MAP vzdělávání

- Svazky obcí se zapojují do projektu SMO Centra společných služeb obcí

- Studie současné veřejné správy SMS: spoluprací obcí proti slučování

- Začíná podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy z IROP

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_1-20

30. 11. 2015

V 11. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

- Společná výzva SPOV a SMS starostům: Oslovme senátory. Máme šanci prosadit oprávněný podíl obcí z výběru DPH

- Národní konference Venkov 2015: Chránit ornou půdu, hlídat osevní plány a udržet vodu v krajině

- Evropský venkovský parlament ze zástupců 40 zemí schválil v rakouském Shärdingu ambiciózní manifest

- Výbor NS MAS řešil nastavení nového LEADERU

- Přehled prvních 35 standardizovaných MAS

- Komunálním politikem roku je Petr Halada, starosta Kamýka nad Vltavou

- Kalkulačka RUD 2016

22. 11. 2015

MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s., získala osvědčení o splnění standardů MAS, tedy že splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Tato standardizace je jednou z podmínek pro umožnění přerozdělování evropských dotačních prostředků na území působnosti MAS.

 

15. 11. 2015

V 10. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

- Vláda hází obce přes palubu, z rozpočtového určení daní chce přidat jen krajům. Návrh jde ze sněmovny do Senátu

- Na schůzi SPOV s náměstkyní Letáčkovou o eurofondech a expremiérem Špidlou o udržitelném rozvoji

- Výbor NS MAS řešil plánování nových opatření pro žadatele a místní akční plány vzdělávání

- Evropské fondy „polopatě“ představily říjnové konference SMS

- Díky meziobecní spolupráci by měla vzniknout Společná centra služeb

- Společnost mladých agrárníků: Výměna know-how mezi mladými lidmi na venkově na univerzitě v Brně

- Dalších 6 miliard z OPŽP na kanalizace, ČOV, ovzduší i odpady

- MMR v roce 2016: 375 milionů na obnovu venkova. Na podporu cestovního ruchu připraveno 70 milionů. Na podporu bydlení půl miliardy korun

 

Prostorový prohlížeč:

http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_10_2015

01. 11. 2015

Mikroregiony Mostěnka, Holešovsko a Slušovicko spolu vyjely ve dnech 8. a 9. října za příklady dobré praxe v oblasti sociálních služeb do jižních Čech. Zástupci mikroregionů navštívili podnik sociálního zemědělství rodiny Netíků v Týnu nad Vltavou a seznámili se s  principy fungování sociálního zemědělství a  činností spolku POMOC Týn nad Vltavou. Tato společnost provozuje Domov sv. Anežky pro pomoc lidem se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením, domovy KLAS především pro seniory podle francouzského modelu MARPA, chráněné dílny. Přínosný byl také seminář k plánování a koordinaci sociálních služeb v rámci Svazku obcí Milevska. Více informací je v přiloženém článku Petra Žůrka, ředitele MAS Vizovicko a Slušovicko.

04. 10. 2015

V 9. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

- Závěr prázdnin patřil tradičně prezentaci venkova na Agrokomplexu a Zemi živitelce

- Vesnici roku 2015 vyhrála obec Krásná. Pospolitost obci vládne, říká starosta Krásné Luboš Pokorný. Reportáž ze slavnostního vyhlašování v Luhačovicích

- SPOV a Zemědělský svaz zahájili novou partnerskou spolupráci

- Výbor NS MAS na Zemi živitelce řešil dohody i systém připomínkování operačních programů

- Příprava jednání Evropského venkovského parlamentu

- Novým předsedou SMS se stal europoslanec Stanislav Polčák

- Projekt Rok v obci vstupuje do finále

- DSO se mohou zapojit do nového projektu SMO Centra společných služeb

28. 09. 2015

V 8. čísle roku 2015 si například můžete přečíst

- Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

- Předpokládaná alokace CLLD pro jednotlivé MAS

- Spolek jednal o zaměstnanosti na venkově, práci krajských spolků či výstavě Má vlast

- Výbor NS MAS analyzoval novinky z operačních programů a řešil činnost odborných skupin

- MZe: Výtah z analýzy střednědobých hodnocení Strategických plánů LEADER

- Díky projektu SMS si MAS prohlubují ve svých strategiích spolupráci obcí

- Rodina regionálních značek se rozrůstá. Sdružuje již 1000 produktů z 26 regionů

- MZe rozdělí prvních 5 miliard z eurodotací

- OPŽP odstartoval. Na první ekologické projekty je připraveno 12 miliard

27. 09. 2015

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 1. kolo příjmů žádostí pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství na projekty z operačního programu Program rozvoje venkova. Žádosti budou přijímány prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 29. 9. 2015 do 12. 10. 2015 do 13. hodin.

V 1. kole budou přijímány žádosti na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (projekty spolupráce).

Ke dni 22. 9. 2015 je spuštěn Portál farmáře pro 1. kolo a je možné generovat aktuální formulář žádosti o dotaci.

27. 09. 2015

Ve dnech 8. 10 – 9. 10. 2015 podnikneme exkurzi do jižních Čech, konkrétně do Týna nad Vltavou a Milevska. Seznámíme se s řešením sociálních služeb tamních obcí a neziskových organizací, se strategickým plánováním a spoluprací DSO a centrálního města. V případě zájmu je možné se k naší exkurzi ještě připojit. Zbývá pár volných míst.  

20. 09. 2015

MAS Moravská cesta ve spolupráci s MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Regionem HANÁ, MAS Prostějov venkov, MAS na cestě k prosperitě a Asociací regionálních značek vyhlašuje 13. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ pro místní výrobce, řemeslníky či zemědělce. Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2015. Certifikace výrobků se uskuteční 9. 11. 2015 od 9:00 hodin v salonku Hotelu Bouzov. 

19. 07. 2015

V 7. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

- Dusí nás administrativa, píší vládě společně v memorandu SMS, SMO a SPOV

- LEADERFEST 2015 aneb „návrat ke kořenům“: V Náchodě o inovacích, spolupráci svazků a MASek, architektuře a vodě v krajině

- Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2015

- Spolek o sociálním bydlení, spolupráci s biskupskou konferencí i konferenci Venkov 2015

- Druhá letošní valná hromada NS MAS schválila rozpočet

- Zástupci 12 nevládních organizací požadovali změnu podmínek PRV

- Vláda chce krajům navýšit příjmy z DPH, na obce zapomněla

- Schváleny programy přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko, Česko-Polsko, Česko-Rakousko, Česko-Sasko a Česko-Slovensko

19. 07. 2015

V 4-6. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

- Vesnice roku 2015 je v plném proudu. Do 21. ročníku se přihlásilo 210 obcí

- Operační programy 2014-2020 jsou konečně schváleny!

- Spolek pro obnovu venkova hostil na Moravě svůj slovenský protějšek

- Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný z Posázaví. Nastává období stabilizace, udržení pozic, zvyšování kvality a servisu profesní organizace

- Standardizace: MAS zdolávají na MZe a SZIF první milník k podpoře regionů

- Novým předsedou Svazu měst a obcí je František Lukl

- Příjmy z daní pro města a obce by se měly zvýšit, znělo na sněmu SMO

- SMS: Návrh vlády na rušení pošt jde proti zájmu veřejnosti

- Obce již čtvrtý rok po sobě skončily v plusu. V roce 2014 ušetřily 7 miliard korun

- Má vlast cestami proměn – sedmý ročník výstavy: z Vyšehradu do krajů

- Hasičské sbory na venkově potřebují další dotační prostředky

http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_4-6_2015

27. 05. 2015

MAS realizuje projekt "Tvorba koncepčních dokumentů" pro

Chopard Replica Mille Miglia GMT Rolex Sky-Dweller Replica Replica Concord C1 Watches Replica Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver

obce olomouckého kraje na území MAS - Partnerství Moštěnka za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

 

15. 04. 2015

Ve středu 22. dubna se od 9:00 - 14:00 hodin koná na zámku v Dřevohosticích společná závěrečná konference Příběhy našich kronik. Tato konference přestaví výstupy projektu spolupráce Příběhy našich kronik. Uskuteční

se křest publikací "Příběhy našich kronik", přednášky vyučujících z Univerzity Palackého v Olomouci týkající se kronik a autorské čtení. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Více informací o programu konference v přiložené pozvánce.

08. 03. 2015

V 3. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

- PRV bude podporovat kromě zemědělského i nezemědělské podnikání. Ministr vyslyšel žádost tří venkovských organizací
- Spolek jednal s partnery o problémech nastavení eurofondů. Chce znovu otevřít rozpočtové určení daní.
- První publikace o Programu obnovy vesnice
- NS MAS řešila větší prostor pro venkovské projekty v budoucím IROPu i přípravu na novou spolupráci.
- SMS pořádá se 72 MAS kulaté stoly pro starosty obcí
- Dotace pro obce a malá města? Šance se zásadně snižují
- Velký zájem obcí o podporu MMR z Programu obnovy a rozvoj venkova

- PRV bude podporovat kromě zemědělského i nezemědělské podnikání. Ministr vyslyšel žádost tří venkovských organizací

- Spolek jednal s partnery o problémech nastavení eurofondů. Chce znovu otevřít rozpočtové určení daní.

- První publikace o Programu obnovy vesnice

- NS MAS řešila větší prostor pro venkovské projekty v budoucím IROPu i přípravu na novou spolupráci.

- SMS pořádá se 72 MAS kulaté stoly pro starosty obcí

- Dotace pro obce a malá města? Šance se zásadně snižují

- Velký zájem obcí o podporu MMR z Programu obnovy a rozvoj venkova

 

08. 02. 2015

V 2. čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

- SPOV zvolil na další tři roky předsedou opět starostu Bělotína Eduarda Kavalu

- Jan Kruml: 25 ROKŮ PROGRAMU OBNOVY VESNICE

- 171 MAS připravilo 24 společných projektů spolupráce, čeká je školení k nastavení nového LEADERu

- Náměstkem pro státní službu, tzv. superúředníkem, bude Josef Postránecký

- Šéfhejtman Hašek: Děkujeme vládě za 4,6 miliardy korun na opravy krajských silnic

- SMS pořádalo workshopy k úloze MAS v novém programovacím období

- Semináře MŽP Biotour 2015 – jak na bioodpady podle nové legislativy

- ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

- LXIV. výzva OP Životní prostředí: Odpady, úspory energie, krajina

 

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_2-2015

29. 01. 2015

V tomto vydání zpravodaje „My a svět“ si můžete přečíst o změnách ve vedení mikroregionů, vracíme se k výsledkům 10. výzvy a přinášíme strukturu 108 podpořených projektů za 48 milionů korun v Programu rozvoje venkova. Zpravodaj rovněž informuje o prioritách nové strategie „Náš region – naše radost“. Můžete si přečíst o naplňování aktuálního projektu „Příběhy našich kronik“, ozvěnách projektu „Kroje našich krajů“ i prezentaci výrobců značky HANÁ na farmářských trzích ve Fryštáku. Dozvíte se také o přípravě podpory sociálního podnikání, které je novou výzvou do budoucna. Památky a zajímavosti regionu nás tentokrát zavedou do Dřevohostic.

08. 01. 2015

Nové číslo Zpravodaje regionální značky HANÁ regionální produkt - Doma na Hané, Zima 2014, představuje obchůdek To pravé z Hané i odjinud (Olomouc), čokoládovnu Lenky Glosové (Přerov), evropské inspirace pro naše regiony, držitele značky Haná a další zajímavosti. 

04. 01. 2015

V 1 čísle roku 2015 si například můžete přečíst:

- Spolek pro obnovu venkova volí nové vedení na další tři roky

- Kdy budou první výzvy z nových programů 2014-2020?

- Meziobecní spolupráce: Projekt SMO se prezentoval na Celostátní finanční konferenci. Spolupráci mezi obcemi řeší také SMS na platformě MAS

- Výbor NS MAS jednal o Společné zemědělské politice i začleňování v sociálně vyloučených lokalitách

- Nový Plán odpadového hospodářství ČR. Podporuje zvýšení recyklace a využití odpadů

- Novela zákona o veřejných zakázkách. Důraz na kvalitu plnění, jež potlačí nejnižší cenu

- 22. kolo PRV: miliarda zemědělcům a podpora projektů spolupráce MAS

- Na PORV má MMR připraveno 80 milionů

- REGIONTOUR 2015: veletrh turistických možností v regionech (15.-18. ledna)

Prostorový prohlížeč: http://issuu.com/z-spov/docs/zpravodaj_venkova_1-2015

15. 12. 2014

Ve 12 čísle roku 2014 si například můžete přečíst:

- Jednání o novém programovém období EU 2014+ gradují: Jak jsou na tom místní akční skupiny?

- Spolek bude volit nové předsednictvo na další tři roky

- Modlitba za domov: Rodina mi dává kořeny a křídla

- MAS se připravují na čtyři typy žádostí ke strategii. Chystají se volby orgánů. Vznikla nová databáze.

- Nový Plán odpadového hospodářství ČR je po veřejném projednání

- Nový OP Životní prostředí: Žádné spalovny, ale recyklace dál pod evropským průměrem

- Pět změn v čerpání evropských fondů pro období 2014-2020

- Ministryně Šlechtová na Žofínském fóru 2014: Chceme, aby si každý mohl napsat žádost o dotaci sám

10. 11. 2014

V úterý 25. listopadu 2014 od 13:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje uskuteční seminář „Nástroje podpory zaměstnanosti ve venkovských oblastech Olomouckého kraje“.

Podrobný program semináře naleznete v příloze.

Svůj zájem o bezplatnou účast prosím potvrďte e-mailem na adresu zamestnanost@kr-olomoucky.cz nejpozději do 21. 11. 2014.

Strana - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14