MAP

Partneři

Strana - 1

Zobrazit po: 8 - 16 - 24 -
32

03. 09. 2009

 MAS - Partnerství Moštěnka se nevěnuje pouze realizaci Strategického plánu Leader "Sedm statečných fiší pro Moštěnku", ale snažíme se hledat finance i z jiných zdrojů, které nám pomáhají rozvíjet region.

 

V minulosti to byl  LEADER ČR 2007, také zde v odrážce "Přehled projektů 2005 - 2008" máte uvedeny všechny projekty, které se podávaly v minulosti.

 

V letech 2007 - květen 2008 probíhal projekt "Mladí pro venkov - venkov pro mladé". Informace o projektu naleznete na již neaktualizované webové adrese: www.mladiprovenkov.cz

 

 V roce 2009 MAS - PM realizovala projekt podpořený z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, který byl zaměřen na podporu společenských akcí v regionu Moštěnky. Více pod samostatným odkazem POV OK 2009.

 

Snažíme se podávat projekty, které pomohou rozvoji území 51 obcí MAS - Partnerství Moštěnka. Více o podaných projektech se dozvíte v odkazech: HANÁ regionální produkt, CZ-PL / Euroregion Praděd, OP Vzdělávání, OP LZZ, Interreg IV. C. a  dalších. 

 

Strana - 1