MAP

Partneři

Strana - 1

Zobrazit po: 8 - 16 - 24 -
32

17. 02. 2016

V tomto vydání zpravodaje si můžete přečíst o připravované výzvě Programu podpory spolků,  o získání osvědčení o splnění standardů MAS, o možnostech čepání dotací prostřednictvím výzev MAS-PM v letech 2016-2023, o projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", o značce HANÁ regionální produkt, o akcích v rámci projektů spolupráce „Kroje našich krajů“ a "Nová energie pro regionální značku." Prostřednictvím rozhovoru s panem Svobodou se dozvíte o činnosti Jednoty bratrské v Holešově a přiblížíme vám exkurzi mikroregionů do jižních Čech za dobrou praxí v oblasti sociálních služeb.

29. 01. 2015

V tomto vydání zpravodaje „My a svět“ si můžete přečíst o změnách ve vedení mikroregionů, vracíme se k výsledkům 10. výzvy a přinášíme strukturu 108 podpořených projektů za 48 milionů korun v Programu rozvoje venkova. Zpravodaj rovněž informuje o prioritách nové strategie „Náš region – naše radost“. Můžete si přečíst o naplňování aktuálního projektu „Příběhy našich kronik“, ozvěnách projektu „Kroje našich krajů“ i prezentaci výrobců značky HANÁ na farmářských trzích ve Fryštáku. Dozvíte se také o přípravě podpory sociálního podnikání, které je novou výzvou do budoucna. Památky a zajímavosti regionu nás tentokrát zavedou do Dřevohostic.

28. 09. 2013

Koncem září vyšlo 10. číslo zpravodaje MAS-PM "My a svět". Dočtete se zde o stavu přípravy integrované strategie rozvoje území MAS, výsledcích 9. výzvy, redesignu loga MAS-PM. Najdete zde také soupis všech podpořených projektů v letech 2009–2013 a nechybějí informace o projektech spolupráce, které MAS řeší a připravuje, značce HANÁ regionální produkt, činnosti mikroregionů, památkách ve Staré Vsi a další zajímavosti.

03. 01. 2013

V devátém čísle zpravodaje MAS - Partnerství Moštěnka "My a svět" se dočtete o výsledcích 8. výzvy a vypsání 9. výzvy, o hodnocení místních akčních skupin v roce 2012, výsledcích fotosoutěže "Poznáváme náš region" 2012 či o projektech spolupráce. Dále zde najdete informace o značce HANÁ regionální produkt, o vodním mlýně ve Vlkoši a rozhovor s předsedou MAS Tomášem Šulákem o přípravě strategie regionu na roky 2014-2020.

01. 06. 2012

V osmém čísle Zpravodaje MAS - Partnerství Moštěnka "My a svět" si můžete přečíst o výsledcích 7. výzvy programu LEADER a vyhlášení výzvy osmé, o Programu podpory spolků, o středověké tvrzi Kurovice, činnosti spolků Jezdecký klub pravčice či Horizont Hostišová, projektech spolupráce, značce HANÁ regionální produkt nebo vyhlášené fotosoutěži "Poznáváme náš region".

08. 01. 2012

V nejnovějším sedmém čísle zpravodaje "My a svět" si můžete přečíst o výsledcích 6. výzvy a aktuální 7. výzvě. Dále přinášíme informace o projektech spolupráce a nových certifikátech značky HANÁ regionální produkt či přehled zrealizovaných projektů žadatelů v programu LEADER. Přečíst si můžete i rozhovory s předsedy mikroregionů Moštěnka a Holešovsko a o dalších aktivitách MAS v regionu i na národní úrovni. V novém seriálu věnovaném kulturním památkám pak představujeme skanzen lidové architektury v Rymicích.

16. 08. 2011

V nejnovějším čísle zpravodaje MAS - Partnerství Moštěnka "My a svět" si můžete přečíst o výsledcích 5. výzvy, realizovaných projektech 1. - 4. výzvy a společenských akcích z Programu podpory spolků. Dále informujeme o regionální značce Haná, projektech spolupráce a dalších aktivitách.

25. 04. 2011

Nové vydání zpravodaje "My a svět" informuje o aktivitách v regionu a akcích MAS v prvních měsících roku 2011. Najdete zde zejména základní informace o 5. výzvě MAS-PM a projektech spolupráce.

10. 01. 2011

Nové vydání zpravodaje "My a svět" informuje o aktivitách v regionu a akcích MAS ve druhé polovině roku 2010.

02. 05. 2010

Nové vydání zpravodaje "My a svět" č. 3 / Jaro 2010 přináší informace o výsledcích 3. výzvy, projektech spolupráce, plánované 4. podzimní výzvě a také zprávy o dalších akcích MAS. Zpravodaj bude opět distribuován do všech firem a domácností v regionu MAS - Partnerství Moštěnka.

21. 12. 2009

Nové vydání zpravodaje pro obyvatele obcí mikroregionu Moštěnka.

12. 12. 2009

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou druhé číslo zpravodaje „My a svět“.

Více informací uvnitř zprávy a v přiložené příloze v pdf.

03. 01. 2010

Chtěli bychom Vám představit náš nový banner, který byl pořízen díky realizaci Strategického plánu Leader. Banner jsme připravili společně s našimi partnery - MAS Nízký Jeseník, MAS Společná cesta a MAS Valašsko - Horní Vsacko. Jsou laděny ve stejném duchu.

Strana - 1