MAP

Partneři

Strana - 1

Zobrazit po: 8 - 16 - 24 -
32

22. 05. 2015

V příloze je aktuální Statut Místní akční skupiny, organizační složky MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.

22. 05. 2015

V příloze je aktuální Zakladatelská

smlouva obecně prospěšné společnosti MAS - Partnerství Moštěnka.

10. 11. 2014

Aktualizovaný statut obecně prospěšné společnosti MAS – Partnerství Moštěnka byl schválen na Sněmu MAS, který se konal 8. září 2014. Součástí statutu jsou Jednací řády, Volební řád a Etický kodex Člena výběrové komise MAS – Partnerství Moštěnka.

02. 04. 2014

Nový statut obecně prospěšné společnosti MAS – Partnerství Moštěnka byl schválen na Sněmu MAS, který se konal 18. března 2014. Součástí statutu

Billabong Watches Brand Name Watches for Men Cheap Omega Watches Compass Watches

jsou Jednací řády, Volební řád a Etický kodex Člena výběrové komise MAS – Partnerství Moštěnka.

 

02. 04. 2014

MAS – Partnerství Moštěnka v roce 2013 změnila právní subjektivitu z občanského sdružení (které již není od roku 2014 přípustnou právní formou Discount Luxury Watches Fossil Boyfriend Watch Teen Watches Self Winding Watches sdružení) na obecně prospěšnou společnost. K registraci obecně prospěšné společnosti u krajského soudu došlo v prosinci 2013, změna byla zapsána 7. ledna 2014. 

Strana - 1