MAP

Partneři

Strana - 1

Zobrazit po: 8 - 16 - 24 -
32

03. 09. 2009

MAS - Partnerství Moštěnka je členem nebo spolupracuje s mnoha aktéry, kteří působí na venkově a pomáhají k rozvoji venkova. Několik z nich máte uvedeny vlevo v dalších pododrážkách.

 

 

16. 12. 2009

 

Working group NS MAS
Head of the Programme Committee (MAS + MA SAIF)
NS MAS regional associations in the Olomouc region
MAS network www.nsmascr.cz in Zlin Region
Working group NS MAS
Head of the Programme Committee (MAS + MA SAIF)
NS MAS regional associations in the Olomouc region
MAS network www.nsmascr.cz in Zlin Region

16. 12. 2009

Zpravodaj SPOV ČR
Předsednictvo SPOV Olomouckého kraje
SMARV je členem SPOV Zlínského kraje
www.spov.org

 

16. 12. 2009

Státní zemědělský intervenční fond
www.szif.cz

 

Celostátní síť pro venkov
www.mze.cz / Podpora z EU a národní dotace

 

Unie neziskových organizací Olomouckého kraje
www.uno-ok.cz

 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI)
www.agroporadenstvi.cz

Strana - 1