MAP

Partneři

20. 05. 2016

Na území MAS-PM jsou řešeny celkem 4 Místní akční plány vzdělávání

Celkem 4 Místní akční plány vzdělávání (MAP) vznikají na území působnosti MAS - Partnerství Moštěnka: MAP pro ORP Přerov, ORP Holešov, ORP Zlín a obec Pravčice je řešena v rámci MAP pro ORP Kroměříž.

 

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

 

Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je vznik funkčního místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol a vzdělávacích organizací – NNO, školních družin, soukromých vzdělávacích institucí a dalších subjektů.

Projekty jsou realizovány na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (Výzva MŠMT č. 02_15_005).

MAP ORP Holešov

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov, nositel projektu Mikroregion Holšovsko, odkaz na webovou prezentaci:

http://www.holesov.cz/mesto-holesov/okoli-mesta/obce-mikroregionu/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-orp-holesov

 

MAP ORP Kroměříž

- nositel projektu Město Kroměříž

 

MAP ORP Přerov

Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov, nositel projektu Statutární město Přerov, odkaz na webovou prezentaci: http://www.mapprerovsko.cz/

 

MAP ORP Zlín

- nositel projektu Statutární město Zlín


turkce porno hd porno porno porno izle