MAP

Partneři

30. 06. 2016

Výroční zpráva MAS - Partnerství Moštěnka za rok 2015

Výroční zpráva MAS - Patnerství Moštěnka, o.p.s., informuje o činnosti MAS v roce 2015 a jejím hospodaření. Jsou zde také údaje o nové strategii komunitně vedeného místního rozvoje "Náš region - naše radost", organizaci MAS, realizaci strategického plánu Leader, partnerství a spolupráci.