MAP

Partneři

Strana - 1

Zobrazit po: 8 - 16 - 24 -
32

16. 01. 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 "Náš region - naše radost" byla po tříleté vytrvalé práci dopracována, dne 21. 12. 2015 schválena Sněmem Místní akční skupiny a 14. 1. 2016 zaregistrována do systému MS2014+.

Dokument strategie a finanční plán a indikátory najdete v příloze.

07. 11. 2012

Blíží se konec plánovacího období 2007-2013 a MAS – Partnerství Moštěnka se stejně jako ostatní MAS v ČR připravuje na nové programovací období 2014-2020. Jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie i v tomto období je zpracování nové Integrované strategie rozvoje území, komplexního dokumentu, který obsáhne konkrétní kroky k rozvoji regionu ve všech směrech. Aby tento dokument odrážel skutečnou situaci zájmového území, je třeba zjistit místní potřeby a možnosti a definovat a zdůvodnit jednotlivé požadavky v regionu. Přispějte i vy svými podněty, co by se mělo změnit, vybudovat, opravit... ve vaší obci a vašem okolí. replica watches

 

Strategii nechceme zpracovávat od stolu v kanceláři. Stejně jako před lety ji bude zpracovávat komunitním způsobem, projednáváním s občany. Při její přípravě budeme vycházet z potřeb obcí, jejich obyvatel, místních spolků a podnikatelů včetně zemědělců. Jen pokud budeme znát vaše přání, potřeby, projektové záměry a názory, budeme moci zpracovat kvalitní strategii rozvoje, podle které se budeme moci řídit až do roku 2020. Co nebude do této strategie zahrnuto, na to nebudeme moci prostřednicvím MAS v celém příštím období získat finanční prostředky. replica watches

 

Příprava strategie probíhá v několika krocích:

-          anketa a sběr projektových záměrů

-          veřejná projednávání s definováním tzv. SWOT analýzy

-          příprava analytické části strategického dokumentu – popis a vymezení území

-          příprava strategické části dokumentu – definování priorit a zájmů sdružení

 

Nové strategie budou hlavním dokumentem pro místní akční skupiny, které mají mít větší význam při rozhodování o výběru a schvalování dotačních prostředků. Nasvědčuje tomu snaha o rozšíření metody LEADER do dalších strukturálních fondů a operačních programů. V návaznosti na strategie budou zpracovány takzvané Programové rámce pro jednotlivé operační programy, ve kterých budou projekty vybírány a schvalovány prostřednictvím místních akčních skupin.

 

Chcete-li se podílet na rozvoji území, ve kterém žijete či podnikáte, a účastnit se rozhodování o využívání dotačních prostředků v regionu, zapojte se do přípravy integrované strategie pro období 2014 -2020. Zúčastněte se veřejných projednávání k přípravě strategii, staňte se členy pracovních skupin. Přispějte svými konkrétními náměty a projektovými záměry.

 

V případě dotazů či zájmu o podrobnější informace se obraťte na kancelář MAS.

25. 06. 2014

Tvorba integrované strategie MAS - Partnerství Moštěnka je podpořena z Operačního programu Technická pomoc v roce 2014 částkou 750 000 Kč.

Název projektu: Náš region - naše radost

Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00238

 

16. 06. 2014

Olomoucký kraj podporuje vytvoření Casio Watches Deisel Watches Georg Jensen Watches integrované strategie rozvoje území MAS - Partnerství Moštěnka na období 2014-2020 v roce 2014 formou investičního příspěvku ve výši 115 000 Kč.

 

16. 06. 2014

Zlínský kraj je poskytovatelem návratné finanční pomoci na úhradu provozních nákladů MAS - Partnerství Moštěnka v roce 2014.

 

10. 04. 2013

Integrovaná strategie území MAS-PM na roky 2014-2020

 

Projekt „Integrovaná strategie území MAS – Partnerství Moštěnka na roky 2014–2020" je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013 příspěvkem Chrome Hearts Online 125 000 Kč.

 

Využití finančního příspěvku – Chrome Hearts Sale tvorba ISÚ MAS-Partnerství Moštěnka na území obcí Olomouckého kraje

 

16. 11. 2013

Integrovaná strategie

území MAS-PM na roky 2014-2020

 

 

Vytvoření Integrované strategie území MAS – Partnerství Moštěnka na roky 2014–2020 spolufinancuje v roce 2013 Zlínský kraj dotací 100 000 Kč.

 

Využití přidělené dotace – tvorba ISÚ MAS-Partnerství Moštěnka na území obcí Zlínského kraje.

 

Strana - 1